Image for post
Image for post
Photo by GMB Fitness on Unsplash

I work as a fulltime DevOps consultant and I have been working from home since september last year. That in itself poses no problems — I’m used to WFH and it suit me well. But when the restrictions in my country closed down the fitness center, it hit me hard.

Somehow it’s hard for me to get a good workout done at home, when I’ve had a full workday in the same room. In the beginning I could force myself to do it, but I lost my focus and procrastinated.

And then Christmas came, and I got nothing done.

So…


Image for post
Image for post
Photo by Sonja Langford on Unsplash

As a DevOps consultant I have to track the time I use on a given assignment, to base my invoicing on. Sometimes I only have to sum up the hours used in a month, and invoice based on that, sometimes I have to track time on individual customer projects or even individual issues/tickets. And it’s the latter that can be a bit cumbersome, especially if you jump between issues several times a day.

Last year I had an assignment where I had to track time used on individual issues, register that time in the customers timetracking system on a weekly…


Most DevOps engineers go about their day, without worrying too much about what shell they use. And as the default shell for most Unices is Bash, that is what they use.

During the 24 years I’ve worked with Linux and other Unices, I also stuck with Bash, without even trying some of the other alternatives. But the alternatives 10–15 years ago wasn’t that great either. Bash was, seen with broad perspective, the best shell out there. And it was for me too, until 5–6 years ago, where I felt that bash had it’s limitations.

So I looked for alternatives, and…


Image for post
Image for post
Photo by Elizabeth Kier on Unsplash

The title is quite a mouthful, but I couldn’t figure out a shorter one that would describe what this article is about.

But let’s start at the beginning. One of my clients, who is running k8s with Rancher, with 5 active clusters, had an issue with at first one k8s cluster, and later on two, where Rancher lost the connection to them. The error message was “TLS handshake timeout” and we didn’t’ immediately pinpoint that it was the certificates that was expired. …


Image for post
Image for post
Photo by Joshua Earle on Unsplash

4 x 4 vejrtrækning, firkantet vejrtrækning, kasse-vejrtrækning — der findes ikke rigtig en dansk betegnelse for det, og en direkte oversættelse lyder ikke særligt sexet. Og det er er også meget simpelt og ikke særligt sexet, men utroligt effektivt. Der er en grund til at specialsoldater bruger denne vejrtrækningsmetode når de skal finde ro i stressede situationer, for det bringer virkelig ro over ens krop og sind, hvis man bruger teknikken rigtigt.

Og det er meget simpelt:

- Vælg mellem 3 og 10, lad os benytte 5 i dette eksempel - Træk vejret ind mens du tæller til 5 …


Image for post
Image for post
“Two people in elegant shirts brainstorming over a sheet of paper near two laptops” by Helloquence on Unsplash

This article builds upon my previous one, “Using Ansible to automate VM creation on XenServer.” This time we deploy Ansible AWX (Open Source version of Ansible Tower) to docker via Docker Compose, and use the playbook we created last time to build an “automation portal” for deploying new VM’s on Xenserver.

We start by creating a docker-compose.yml file, for running AWX in containers on a local Docker instance. As this is just a test/POC, we use local volumes. This docker compose file can easily be changed to be deployed on Rancher fx.

Docker Compose file for local AWX installation

Next…


Image for post
Image for post
Photo by Simon Migaj on Unsplash

I løbet af 2014, 2015 og en del af 2016 var jeg plaget af stress. Det var primært frygt jeg var plaget af, som manifesterede sig I form af stærke smerter I bryst og hals. Nogle gange så slemt, at det eneste jeg kunne gøre var at kravle under dynen og sove, sove så længe som muligt.

Men efter at have levet med det I en årrække, kunne jeg ikke holde det ud mere. Det var på vej til at overtage mit liv, så meget at jeg I 2015 havde det værste år I mit liv og lod min 40…


Image for post
Image for post
“A glassy, frozen lake surrounded by small, snowy mountains” by Riccardo Bresciani on Unsplash

Det kolde gys

Jeg var omkring 12–13 år, da jeg for første gang stiftede bekendtskab med det kolde gys. Min klassekammerat, Rasmus, og jeg gik i svømmehallen hver onsdag og det var her jeg for første gang oplevede intens kulde direkte på kroppen; vi hoppede i et kar med iskoldt vand og dykkede hele kroppen under. Det var egentlig ganske ubehageligt lige da man kom under, men hvilken fantastisk følelse man havde i kroppen bagefter! Vi pendlede mellem sauna og karret med iskoldt vand mange gange, som afslutning på turen i svømmehallen.

Igennem mine teenageår tog jeg også tit en…


I’ve been using Xenserver at Fab:IT for the last 8 or 9 years, and during that time, I’ve automated the installation of, mostly Debian and Ubuntu, VM’s in several ways. The most successful way, was a shell script with certain sane defaults built in, combined with preseed files for the various Debian and Ubuntu versions, and small shell scripts for handling the installation of Xentools in the VM, after the initial reboot. I used that script through Rundeck to build a selfservice portal for my collegues. …

Juri Rischel Jensen

This is the space for my thoughts and methods regarding my work, my hobbies and the way I train and eat.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store